Dialogi z Arcybiskupem wracają po wakacyjnej przerwie

W czwartkowy wieczór 18 października odbędzie się kolejne spotkanie z abp. Markiem Jędraszewskim w ramach "Dialogów".

Tematem najbliższego spotkania: „Stulecie niepodległości. Kościół a państwo. Relacje.”

Tym razem "Dialogi" odbędą się na Piaskach Nowych, w kościele MB Różańcowej, ul. Nowosądecka 41.
Start: godz. 20:15

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy