II Kongres Tischnerowski

W 2020 roku minęło 20 lat od śmierci, a w 2021 roku świętujemy 90. rocznicę urodzin Józefa Tischnera. II Kongres Tischnerowski organizowany w dniach 11-13 października ma za zadanie przypomnieć osobę Księdza Profesora oraz postawić pytanie o aktualność jego myśli - tematem przewodnim będzie wolność oraz jej rozmaite oblicza. 
 
Więcej informacji na stronie hospicjumtischnera.org

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy