Józef Tischner. Człowiek, filozof, ksiądz - 22 rocznica śmierci

28 czerwca 2000 r. zmarł Józef Tischner - patron naszego Hospicjum, ksiądz, filozof i teolog, eseista, autor książek: "Świat ludzkiej nadziei", "Nieszczęsny dar wolności" i "Historii filozofii po góralsku". Był jednym z najbardziej twórczych współczesnych myślicieli polskich.

Po śmierci ks. Józefa Tischnera, papież Jan Paweł II napisał: "był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie stracić z oczu człowieka".

Sam Józef Tischner mówił o sobie: "czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem". Powtarzał, że nasze człowieczeństwo jest podstawą wszystkich innych funkcji, jakie pełnimy. Jedną z kluczowych kategorii w filozofii człowieka, której nauczał, było "spotkanie" z drugim człowiekiem: relacja z nim, otwartość na niego i odpowiedzialność za niego. W nauczaniu księdza Tischnera etyka nie była systemem abstrakcyjnych norm, ale właśnie sposobem doświadczania człowieka przez człowieka.

Adaptacje teatralne i filmowe

Książki księdza Józefa Tischnera spotykały się z entuzjastycznym przyjęciem. Kilka z nich zostało bestsellerami, między innymi: "Świat ludzkiej nadziei", "Polski kształt dialogu", "Etyka Solidarności", "Myślenie według wartości". Duży sukces odniosła publikacja "Tischner czyta Katechizm" z 1996 roku, a "Historia filozofii po góralsku" kilka lat po śmierci autora została przeniesiona na scenę teatralną i sfilmowana.

Ksiądz Tischner był laureatem wielu wyróżnień, między innymi Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Fundacji im. Stefana Kisielewskiego, a także Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. W 1999 roku otrzymał najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.

 


Źródło: polskieradio24.pl

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy