Nasza płyta - „Nowa Nadzieja - Zawierzenie”

 

01. Doliny 5:09
02. Nadzieja jako akt powiernictwa 3:42
03. Szumi dolina 7:54
04. Śmierć jako radosna siostra 3:32
05. Niekze te nucicki 1:50
06. Melancholia 3:00
07. Trio 3:57
08. Cierpienie i radość 1:57
09. Siuta 5:13
10. Bo w gruncie rzeczy gra idzie o człowieka 1:44
11. Ej, ksiądz profesor Tischner 2:13
12. „Wbrew nadziei uwierzył nadziei” 1:47
13. Doliny 5:18
14. Wypróbowana nadzieja 2:16
15. Magnificat 5:05
16. Miłość niemiłowana 3:17
17. Uwielbienie 6:33
18. Bo w gruncie rzeczy gra idzie o człowieka, o Europę 2:05
19. Postscriptum 1:44
20. Baranio 4:39

 

Teksty i zdjęcia:

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy