Józef Tischner i Leszek Kołakowski – oblicza spotkań

Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna). Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii i publikuje: artykuły naukowe, przekłady, komentarze, recenzje, sprawozdania, wywiady oraz artykuły związane z filozofią ks. prof. Józefa Tischnera (tzw. „tischneriana”). 
 
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera upowszechniające dorobek swojego Patrona przyczyniło się znacznie do wydania kolejnego numeru czasopisma Logos i Ethos pt. "Józef Tischner i Leszek Kołakowski – ­oblicza spotkań", do którego czytania gorąco zachęcamy.
 
Pobierz: Tom 57 (2021): Józef Tischner i Leszek Kołakowski – ­oblicza spotkań / Józef Tischner and Leszek Kołakowski – ­faces of the encounters
 

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy