Ogólnopolska Konferencja Naukowa ROK 1968 – 50 LAT OD REWOLUCJI ANTROPOLOGICZNEJ

Katedra Filozofii Człowieka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na:

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
ROK 1968 – 50 LAT OD REWOLUCJI ANTROPOLOGICZNEJ
4-5 czerwca 2018 r., ul. Bernardyńska 3, Kraków
 
 
Wydarzenia roku 1968 przyniosły nie tylko zmiany społeczne i kulturowe, lecz przede wszystkim znacząco zmodyfikowały sposób, w jaki postrzegany jest człowiek. W związku z tym warto zastanowić się nie tylko nad tym, jakie idee stanęły u początku tej istotnej zmiany antropo-logicznej, lecz także nad kluczowymi jej elementami oraz nad wpływem antropologicznej rewolucji roku 1968 na dalsze losy myślenia o człowieku. Organizowana przez nas konferencja służyć będzie refleksji nad przyczynami, przebiegiem oraz konsekwencjami rewolucji antropologicznej związanej z wydarzeniami roku 1968. Refleksja ta zostanie podjęta z punktu widzenia chrześcijańskiej filozofii człowieka. Przypomniane zostaną polemiki, które myśliciele chrześcijańscy prowadzili z tezami i postulatami ideologów rewolucji roku 1968. Ukazany zostanie również wpływ poszczególnych idei na współczesną filozofię człowieka oraz na myśl chrześcijańską, a także stan dyskusji nad zagadnieniami antropologicznymi w obszarze myśli chrześcijańskiej naszych czasów.

Konferencja składać się będzie z 4 części, w czasie których podjęte zostaną następujące problemy:
- Istota antropologicznej rewolucji roku 1968;
- Reakcje myślicieli chrześcijańskich na rewolucję antropologiczną roku 1968;
- Współczesna myśl chrześcijańska wobec dziedzictwa rewolucji antropologicznej roku 1968;
- Idee rewolucji roku 1968 obecne we współczesnej antropologii filozoficznej.

W czasie konferencji wysłuchać można będzie referatów znakomitych polskich uczonych, którzy w swojej pracy badawczej od dawna śledzą konsekwencje zmian w myśleniu o człowieku, które dokonały się za sprawą rewolucji roku 1968. Nie braknie także czasu na pytania i dyskusje.
 

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK, 4 CZERWCA

09.00-09.15 Otwarcie konferencji: ks. abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Wielki Kanclerz UPJPII

09.15-09.30 Powitanie: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII, dziekan WF UPJPII

09.30-10.00 dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ (UŁ), Dialektyka wolności i zniewolenia w "Drugiej płci" Simone de Beauvoir

10.00-10.30 ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski (UPJPII), Sartre a rewolucja antropologiczna

10.30-10.45 Przerwa na kawę

10.45-11.15 ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UPJPII (UPJPII), Niektóre historyczne i społeczne uwarunkowania rewolty roku '68 w Niemczech

11.15-11.45 ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (UPJPII), Herbert Marcuse –  projekt nowej antropologii

11.45-12.30 - pytania i dyskusja

12.30 – przerwa obiadowa

14.30-15.00 ks. dr Józef Morawa (UPJPII), Joseph Ratzinger wobec wydarzeń ’68 roku

15.00-15.30 dr hab. Marek Rembierz (UŚ), Kardynał Jean-Marie Lustiger wobec rewolucji antropologicznej 1968

15.30-15.45 - przerwa na kawę

15.45-16.15 ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW (PWTW), Istota rewolucji antropologicznej z lat 60-tych XX wieku

16.15-17.30 – pytania i dyskusja

17.30 – kolacja

 

WTOREK, 5 CZERWCA

09.30-10.00 ks. dr hab. Roman Kuligowski (UKSW), „Rewolucja 1968” jako wyzwanie dla teologii moralnej

10.00-10.30 ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (UPJPII), Teologia w drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku – zarys problematyki

10.30-10.45 - Przerwa na kawę

10.45-11.15 ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM), Rewolucja seksualna 1968 – (dyskretny) urok heglizmu i freudyzmu

11.15-11.45 ks. dr hab. Dariusz Oko (UPJPII), Szkoła frankfurcka jako jedno ze źródeł teorii gender

11.45-12.30 – pytania i dyskusja

12.30 – przerwa obiadowa

14.30-15.00 dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (UPJPII),  Postmarksistowska koncepcja człowieka

15.00-15.30 ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII), Zerwany przekaz – Chantal Delsol o konsekwencjach rewolucji roku 1968

15.30-15-45 - Przerwa na kawę

Panel dyskusyjny: 50 lat od rewolucji antropologicznej - prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)

17.15 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji - ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII, dziekan WF UPJPII

 

[za: upjp2.edu.pl]

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy