Słuchanie wg nadziei Tischnera - o bliskości

13 marca, dzień po 88. rocznicy urodzin Patrona naszej fundacji – ks. Józefa Tischnera – w biurze Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci odbyła się debata o książce autorstwa dr. Adama Hernasa, pt. „Od zawsze jesteś przy mnie – zarys fenomenologii bliskiego”. Była to inauguracja spotkań z cyklu "Słuchanie wg nadziei Tischnera".
 
W debacie uczestniczył Zarząd Fundacji oraz Pracownicy. Prezes Fundacji – pan Adam Cieśla – słowem wstępu przeczytał fragment wcześniejszej książki dr. Hernasa – „Człowiek poza istnieniem”, wydanej w 2011 r. Następnie autor książki wprowadził zgromadzonych w tematykę książki. W trakcie spotkania padały pytania od uczestników odnoszące się do tematu bliskości, więzi i relacji w odniesieniu do sytuacji, z jakimi można się zetknąć w codziennej pracy hospicyjnej.
 
Na zakończenie debaty Prezes Fundacji zaprosił wszystkich uczestników na kolejną debatę, która odbędzie się za miesiąc. Gościem spotkania będzie dr Miłosz Hołda, autor książki „Głos ukrytego Boga”, która na rynku wydawniczym ukaże się 26 marca.

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy