Słuchanie wg nadziei Tischnera - o sumieniu

W poniedziałek 8 kwietnia odbyło się 2. spotkanie z cyklu „Słuchanie wg nadziei Tischnera”. Gościem debaty był ks. dr Miłosz Hołda, autor wydanej niedawno książki „Głos ukrytego Boga”. 
 
Udział w debacie wzięli pracownicy hospicjum, a także pani Maria Poniewierska, która redagowała książkę.
 
Głównym tematem spotkania było sumienie, które autor przedstawił w odniesieniu do filozofii Heideggera i Rahnera. Odbyła się żywiołowa dyskusja poruszająca ten temat także w kontekście pracy w hospicjum.

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy