Trzeci numer MIŁOŚĆ NAS ROZUMIE jest już dostępny on-line!

Ukazał się kolejny numer magazynu wydawanego przez nasze hospicjum.

Kwartalnik "Miłość nas rozumie" tworzony jest przez społeczność Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Autorami tekstów i większości zdjęć są osoby związane z Fundacją, a każdy numer gazety otwiera wybrany tekst ks. Józefa Tischnera - Patrona Fundacji.

Zachęcamy Państwa do czytania naszego czasopisma, które udostępniamy on-line pod adresem: miloscnasrozumie.pl
Na tej stronie znajdą Państwo także wcześniejsze numery.

Jesteśmy otwarci na nowych autorów, sugestie i spostrzeżenia dotyczące gazety. Pytania, opinie, pomysły czy artykuły prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@miloscnasrozumie.pl

Życzymy dobrej lektury!

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy