XIV Wypominki Tischnerowskie w Łopusznej

10 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbyła się konferencja w ramach XIV Wypominków Tischnerowskich, których organizatorem była, jak w latach poprzednich, Fundacja „Świat Ma Sens” z Krakowa z Witoldem Beresiem i Arturem „Baronem” Więckiem na czele. Tegoroczna edycja odnosiła się do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Głównym tematem konferencji było „Jak obudzić w człowieku poczucie wolności”. W debacie wzięli udział m.in. politolog Jarosław Flis oraz teolog i publicysta Jarosław Makowski. Debata o wolności oparta była na twórczości księdza prof. Józefa Tischnera, który jako Polak i wielki patriota nade wszystko cenił wolność jako najwyższe prawo każdego człowieka.
 
 
 
[za: www.tischnerowka.pl]

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy