Adam Maciej Cieśla (ur. 1961) – studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i w Szkole Filozoficznej prof. Tadeusza Gadacza przy Collegium Civitas w Warszawie. Wieloletni Słuchacz wykładów i kazań ks. prof. Józefa Tischnera. Fundator i prezes zarządu Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera od 2004 roku.

W sprawie naszej strony prosimy o kontakt:
Adam Ceśla: tel. +48 663 814 000
e-mail: adam.ciesla@hospicjumtischnera.org

Biografia

Józef Tischner

Ks. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu i został ochrzczony 2 kwietnia tegoż roku w starosądeckim kościele parafialnym (otrzymał imiona Józef Stanisław). Rodzice byli nauczycielami: ojciec – Józef – pochodził z Sącza, matka – Weronika z Chowańców – z Jurgowa. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej, gdzie ojciec otrzymał w 1932 roku posadę kierownika szkoły...

Czytaj dalej

Partnerzy